ARTETERAPIE PRO SENIORY

ARTETERAPIE PRO SENIORY

Také v letošním roce realizuje naše společnost projekt s názvem Arteterapie pro seniory, a to díky finanční podpoře Ministerstva kultury ČR.

Projekt využívá výtvarných aktivit v přímé péči o seniory s Alzheimerovou chorobou aj. typy demencí. Jeho cílem je zkvalitnění života seniorů, kompenzace postižení způsobeného věkem, zdravotním stavem, usnadnění komunikace, vyjádření emocí, cílená aktivizace a prevence soc. vyloučení.

Arteterapie pro seniory je pokračujícím projektem realizovaným naší organizací již několik let. Vychází ze skutečnosti, že v seniorském věku dochází u každého jedince k úbytku duševních i fyzických sil, ale vlivem vhodné a cílené aktivizace lze tento proces významně zpomalit, ba i potlačit, zvláště u seniorů s poruchou kognitivních funkcí, resp. demencí.

Cíle projektu jsou naplňovány prostřednictvím:

  1. Každodenní péče v Denních centrech pro seniory v Děčíně a Ústí nad Labem, při níž jsou užívány arteterapeutické techniky jako součást aktivizačních činností.
  2. Arteterapeutických workshopů, které jsou určeny klientům denních center, cílové skupině seniorů z řad široké veřejnosti a z oslovených zařízení poskytujících služby seniorům. Při workshopech pracujeme s různými technikami a materiály, důraz je kladen na techniky, které se přímo zaměřují na procvičení funkcí, jež jsou u klientů z důvodu věku či postižení omezeny, příp. v blízkém časovém horizontu hrozí zhoršení, či omezení motorických funkcí.
  3. Vernisáží – výstav výtvorů a dílek účastníků projektu, které zrealizujeme ve spolupráci s městy Děčín a Ústí nad Labem na konci projektu.

 

Zapojení studentů

V rámci workshopů a realizace výstav jsou do projektu naši mladí spolupracovníci – studenti VŠ, kteří dochází do našich služeb jako dobrovolníci. Kromě toho v letošním roce na realizaci jednotlivých arteterapeutických aktivit spolupracujeme se ZŠ Mírová, Ústí nad Labem. Již v několika předchozích projektech se zapojení mladé generace velmi osvědčilo. Senioři reagují na mladé lidi/děti pozitivně, takové propojení pro ně představuje oživení sítě sociálních vztahů, která bývá ve vyšším věku značně prořídlá a stereotypní.

 

            V případě zájmu o projektové aktivity, prosím, kontaktujte

pana Jakuba GREGORA

e-mailem: jakubgregor7@gmail.com, nebo telefonicky: 773 184 264.