Společně proti násilí na seniorech

Projekt

SPOLEČNĚ PROTI NÁSILÍ NA SENIORECH

 

V roce 2015 realizovala naše organizace projekt s názvem Společně proti násilí na seniorech, který byl finančně podpořen MV ČR a jeho primárním cílem bylo zlepšení – posílení prevence domácího násilí, resp. trestné činnosti páchané na seniorech. Projekt byl zaměřen na aktivizační programy pro seniory v oblasti prevence domácího násilí, resp. trestné činnosti páchané na seniorech, na propagační, osvětové a vzdělávací aktivity určené široké i odborné veřejnosti.

 

Dalším cílem projektu bylo:

  • zvýšení profesionalizace oblasti pomoci seniorům, zvýšení povědomí odborníků pracujících s cílovou skupinou seniorů o uvedené problematice,
  • zlepšení informovanosti široké veřejnosti, zejména potencionálních obětí – seniorů o problematice domácího násilí, resp. trestné činnosti páchané na seniorech,
  • posílení mezioborové spolupráce při řešení problematiky domácího násilí a trestné činnosti páchané na seniorech.

 

Cílové skupiny projektu:

  • Široká veřejnost, zejména senioři žijící jak v domácím, tak institucionalizovaném prostředí – tedy možné oběti domácího násilí, resp. trestné činnosti.
  • Odborní pracovníci, kteří pracují s cílovou skupinou seniorů.

 

Výsledky projektu:

  • 8 odborných seminářů Domácí násilí v teorii a praxi, 72 proškolených odborníků,
  • 8 interaktivních, zábavných besed – seminářů určených seniorům,
  • cca 200 seniorů – žijících v institucionalizovaném prostředí, kteří se zúčastnili interaktivních besed na téma domácího násilí, resp. trestné činnosti páchané na seniorech,
  • 53 seniorů z řad široké veřejnosti účastnících se interaktivních seminářů,
  • cca 25 000 osob (rodin), kterým byly doručeny informační letáky do domácností.

 

Děkujeme Ministerstvu vnitra ČR za podporu projektu a všem jeho účastníkům za aktivní zapojení do projektových aktivit.

omalovánky na besedu pro senioryomalovánky na besedu pro seniory zadek 3omalovánky na besedu pro seniory zadek 2omalovánky na besedu pro seniory zadek 1