Pečovatelská služba

 

Pečovatelská služba Prosapia Děčín

(registrovaná sociální služba dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: pečovatelská služba)

Seniorům, osobám s chronickým duševním onemocněním, osobám se zdravotním postižením i rodinám s dětmi poskytujeme pomoc s péčí o sebe či o domácnost.

 

Pečovatelská služba Prosapia Děčín                                       

Fügnerova 355/16, 405 02 Děčín

Územní působnost:

Službu poskytujeme ve městech a okresech Děčín a Ústí nad Labem.

Provozní doba:                                                                                                   

Po – Pá                 07,30 – 15,30 hod.

Poskytování služby mimo uvedenou provozní dobu lze domluvit individuálně.

Kontakt: Martina Krejsová

Telefon: 608 938 355

E-mail: m.krejsova@prosapia-zu.cz

 

                Poslání

 • Posláním služby je snaha o zlepšení kvality života uživatelů služby tak, aby mohli i nadále žít ve svém přirozeném prostředí s co nejvyšší mírou samostatnosti.

Cíle a způsoby poskytování pečovatelské služby

 • Poskytujeme péči a pomoc lidem v jejich domácnostech. Do domácností posíláme kvalifikované pracovníky na základě jednotlivých požadavků našich uživatelů služeb, pomáháme jim pečovat o sebe a domácnost v takovém rozsahu, který si sami určí, a tím přispíváme k udržení jejich dosavadního způsobu života. Podporujeme navazování kontaktů uživatelů služeb i mimo jejich domácnost. Při zajišťování služby respektujeme osobnost uživatele služeb. Snažíme se prodloužit právo pro každého – žít v přirozeném prostředí svých domovů.

Stanovili jsme si tyto cíle

 • prodloužit pobyt v domácnosti těm, kteří potřebují pomoci s péčí o sebe, a/nebo domácnost;
 • obnovit nebo udržet komunikační schopnosti uživatelů služeb;
 • zajistit profesionální péči o uživatele služeb nebo péči o domácnost podle zakázky;
 • přispívat k orientaci v nabídce sociálních služeb v místě bydliště a okolí;
 • podporovat a případně zprostředkovat kontakt se společenským prostředím;
 • orientovat uživatele služeb v nabídkách rezidenčních zařízení, případně připravit na pobyt v nich;
 • poskytnutím služeb umožnit rodinám věnovat více času osobnímu kontaktu s uživatelem služeb;
 • umožnit obnovení nebo zachování dosavadních schopností v péči o sebe a domácnost (například při návratu ze zdravotnických zařízení);
 • zajistit, případně podat stravu;
 • vyhledat osoby potřebující péči v domácnosti a nabídnout jim služby;
 • zajistit správné dávkování léků včas.

Při poskytování služby se řídíme těmito zásadami:

 • nabízené služby přizpůsobujeme zakázce uživatele služby,
 • respektujeme zvolené a případně vysvětlíme možné důsledky zvoleného,
 • doporučujeme vhodné doplňující služby,
 • respektujeme osobnost uživatelů služeb, jejich tempo,
 • respektujeme právo na soukromí,
 • jsme flexibilní, služby jsou přizpůsobeny v co největší míře (v závislosti na časových možnostech služby) potřebám uživatele služeb, nenutíme uživatele přizpůsobovat se pracovníkům nebo zaběhlým systémům služby,
 • podle individuálních potřeb jednotlivců sestavujeme individuální plán pro každého,
 • kvalitu služby prohlubujeme spoluprací s odborníky (spolupráce s organizacemi v rámci komunitního plánování, psychiatry, psychology, atd.),
 • podporujeme vztahy s rodinou uživatelů služeb a místní komunitou,
 • v péči se zaměřujeme na celek, vidíme uživatele jako celistvou osobu, ne jen dílčí část potřebující pomoc,
 • dodržujeme práva uživatele služeb a napomáháme k tomu, aby byla dodržována,
 • uživatel služeb může změnit svou zakázku podle svých aktuálních potřeb a podle nabídky služeb,
 • poskytujeme odbornou, profesionální péči s přístupem rodinných pečovatelů,
 • jsme dostupní v Ústí nad Labem i v Děčíně,
 • dodržujeme a garantujeme mlčenlivost o poskytovaných službách vůči veřejnosti.

 

 

 

Cílová skupina

 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby se zdravotním postižemím
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • senioři

Věková kategorie uživatelů:

Pečovatelská služba je poskytována i rodinám s vícečetným porodem (tři a více dětí), a to do čtyř let věku těchto dětí. Služba je poskytována dětem od čtyř let věku a dospělým osobám od věku 18 let.

Komu není služba určena

 • osobám vyžadujícím celodenní intenzivní péči lůžkového zdravotnického zařízení,
 • osobám pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek,

osobám vystupujícím vůči pracovníkům agresivně.