Projekt Klub pro mladé Prosapia

Projekt Klub pro mladé Prosapia

Popis projektu

Projekt usiluje o zvýšení uplatnitelnosti mladých ve věku 15 – 26 let ze sociálně vyloučených lokalit ve společnosti, a to primárně prostřednictvím realizace registrované sociální služby, nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a dalšími podporovanými aktivitami.

Cílové skupiny

Projekt je určen mladým lidem ve věku 15 – 26 let ze sociálně vyloučených lokalit města Děčína.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je vytvoření bezpečného a přitažlivého prostoru pro trávení volného času se zaměřením na komplexní podporu cílové skupiny.

Specifickým cílem projektu je zvýšení uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce.

Dalším cílem je pak motivace mladých lidí z cílové skupiny v oblasti pracovní a vzdělanostní. Projekt podpoří 65 osob (bagatelní podpora) a dalších 110 osob v rámci NZDM aj. aktivit.

 

Aktivity projektu

  • Zahájení a provoz sociální služby NZDM, § 62 zákona č. 108/2006 Sb., a to v ambulantní formě, cílové skupině mladých ve věku 15 až 26 let ohrožených společensky nežádoucími jevy a sociálním vyloučením.
  • V rámci projektu je mladým lidem z cílové skupiny k dispozici mentor. Mentor je odborným pracovníkem, který pohybuje v prostředí cílové skupiny, spolupracovat zejména se SŠ s přesahem do terénu/přirozeného prostředí cílové skupiny. Oslovuje osoby z cílové skupiny a prakticky je jejich spojencem s trhem práce, cíleně ovlivňuje motivaci mladých lidí k ukončení SŠ vzdělání a tím k lepší uplatnitelnosti na TP. Poskytuje především pracovní poradenství, resp. poradenství k přípravě na zaměstnání.
  • V průběhu realizace projektu se budou konat interaktivní semináře zaměřené na primární prevenci patologických jevů a motivační pracovně-vzdělávací program směřující k hledání smyslu vzdělávání, řádného zaměstnání a rozvoji kompetencí pro výkon zaměstnání.
  • Projekt usiluje o zmírnění dopadů sociálního vyloučení, proto budou také realizovány akce, které budou mít společenský/komunitní charakter a budou spojovat jak sociálně vyloučenou populaci, tak majoritní společnost. Akce budou realizovány v přirozeném prostředí, tedy v SVL, na jejich organizaci i celkové realizaci se budou podílet sami mladí ze SVL.